Wegin

Klicka här för att redigera underrubrik

Polaritetsterapi

är en kroppsbehandling där man strävar efter att nå en naturlig balans i kroppens energiflöden. Tanken är att varje individ har ett elektromagnetiskt energifält som strömmar genom kroppen. Allt är rörelse både i Universum och i det lilla, det vill säga Makrokosmos och Mikrokosmos. När rörelsen stannar upp händer det att det stockar sig och energin kommer inte framåt som den ska, den går någon annanstans eller stannar kvar i en annan form.  

Detta händer hos oss också. Våran kropp är skapad att röra sig fullt ut, både på utsidan och insidan och i alla dess leder. Våra inre organ är i ständig rörelse och samarbetar med varandras inre rörelser hela tiden för att vi ska kunna göra det vi ska med kroppen. Detta kallas för symbios, vi lever i samverkan, i flödet.Men  vi lyssnar inte alla gånger på oss själva utan struntar i kroppen och själen.

När det uppstår en störning, en blockering i energiflödet yttrar det sig i form av värk, stelhet, nedstämdhet m.m.

Kroppen har en otrolig förmåga att läka sig själv, fast vi oftast inte märker det arbete den gör för att vi ska vara friska. Ibland blir påfrestningarna för stora och då uppstår obalans (sjukdomssymtom) i kroppen. Anledningar till att man blir sjuk kan variera och skilja sig från en person till en annan.

Inom polaritetsterapin betraktar man människan som ett helt system av olika energiflöden.  Med hjälp av polaritetsterapi kan man få bort vissa blockeringar vilket gör att kroppens naturliga läkekraft får utrymme att arbeta i full kraft. Polaritetsterapi är en behandlingsmetod som är mjuk men ändå kraftfull och verkar på flera olika nivåer i kroppen.Vad handlar då detta om?

Polaritetsterapi är ett behandlingskoncept som innefattar kroppsbehandling, kost, olika rörelser, våra tankar och attityder. Det är många faktorer som påverkar vår hälsa och det gäller att se till helheten. Med en polaritetsbehandling stimulerar man olika punkter på kroppen med ett mjukt tryck. Detta får kroppens eget läkningssystem att aktiveras och resulterar oftast i att spänningar i muskler försvinner och smärta minskar, man blir lugn och avslappnad. Med polaritetsterapi är det inte en specifik sjukdom man behandlar  utan ett helt system, därför finns det inga specifika gränser för läkningen.Så här går det till:
Polaritetsterapi utförs på en behandlingsbänk. Eftersom man inriktar sig på att stimulera energiflödet kan man utföra behandlingen med kläderna på. Med hjälp av fingrarna stimuleras olika punkter på kroppen med ett mjukt tryck för att skapa en polaritet mellan kroppens olika områden. På så vis uppstår en balans och harmoni i kroppen och en läkning börjar sprida sig i systemet på ett naturligt och kraftfullt sätt.

Effekten av en behandling är oftast omedelbar. Den vanligaste upplevelsen är att personen känner sig behagligt mjuk och avspänd med ett ökat inre lugn. Ett sådant tillstånd är mycket gynnsamt för läkningen att verka i full kraft och resultatet är oftast bestående. Det bästa sättet att verkligen förstå polaritetsterapins verkan är att själv uppleva den genom en behandling.

Polaritetsterapi utförs alltid i samarbete med den som får behandlingen.

För att nå ett snabbt och djupgående resultat är du som patient i allra högsta grad involverad i läkningsarbetet. Det gäller att bli medveten om vad som orsakar problemen och se över sin egen livssituation tillsammans med terapeuten för att därmed kunna göra små medvetna förändringar som kan ha stor betydelse för hälsan i framtiden

Polaritetsterapi är vetenskapen om balanserande av motsatta energier. Polaritetsterapi balanserar de elektromagnetiska energiströmmarna, flödar fram och tillbaks mellan de positiva och negativa polerna i den mänskliga kroppen, som blir till en levande magnet. Utan polaritet finns det inget liv på det materiella planet, inga energiflöden, inga in- och utandningar, inga känslor för varmt eller kallt, njutning eller smärta, kärlek eller hat.
För att liv ska kunna flöda måste det finnas poler att flöda mellan, precis som planeten jorden behöver sin nord- och sydpol. Polaritet är lagen om motsatserna i deras finaste attraktion, från centrum till centrum.Polaritetsbehandling är en behandlingsform där man placerar sina händer på bestämda kontaktpunkter, för att lösa energiblockeringar och kroppens energiströmmar.

Jag trycker växelvis på två punkter i taget tills dem slutar att pulsera. Punkterna bestäms av kroppens positiva och negativa poler- därifrån kommer namnet Polaritetsterapi.

Behandlingen koncentrerar sig främst på att balansera huvud, nacke, skuldror, höfter, rygg och resulterar i ett tillstånd av djup avslappning.

Polaritetsbehandling lättar också på muskelspänningar, balanserar skelettet, befrämjar de inre organens funktioner och ger en känsla av välbefinnande. Genom metoden hjälper man kroppen att självläka.Dr Randolph Stone, som utvecklade denna unika polaritetssystem sa: ”Sjukdom är inget annat än en blockering av livsströmmar. All smärta är en tilltäppning av energiflödet. Grundläggande för obalans är negativa tankar och känslomönster.

Negativa tankar och rädslor som gör sår i vårt medvetande som negativa energivägar av förtvivlan och hopplöshet. Vi kan inte tänka negativa tankar och få positiva resultat.”Behandlingen kan användas som lugnande och avslappnande beröring för den stressade människan. Välkomna att uppleva en avslappnande och balanserande behandlingAnita csuzy Bocsor

Polaritetsterapeut